NỀN NẾP - CHẤT LƯỢNG - THÂN THIỆN

Hoạt động của nhà trường
 • b63933f4d6b62fe876a7_deb46b4378
 • ce3ee4d10193f8cda182_61108715f8
 • 1
 • 4
 • 2
 • 5
 • 7
 • 8
 • 138f742099c8799620d9
 • c736fe6913a54e7c91a89feea926a6c775
 • ba9a22e22413efa07ced958aff9eed5a15
 • b8e340adba82f8251c004e279653e399
 • 3d6750e3d633775b1f4726e90fb18d2672
 • 5376ce05d6e3e943c816d790e1a62b8f66
 • b8fee9afcded8c31b590a7a51706c19a27
 • 8ec29ecfd5296a65280a47eba445295f13
 • 75da5e30bd5c37
 • 8e8ed9aa3be6dbb882f75da5e30dd479b
 • 46b474cebfd6518808c75da5e30e7cdc4
 • 0f958c6e945a76042f4b5da5e310682e2
 • 115b360afd12134c4a035da5e3119d597
 • 53b9fc54e460063e5f715da5e31114ca1
 • a5c1678c8ac06a9e33d15da5e31269a8c
 • c82d3723f642161c4f535da5e3148fcd2
 • d77aef16240eca50931f5da5e317b8dfd
 • e954590bdb3f3961602e5da5e31cdd49e
 • f7a6b2aac09422ca7b855da5e31d6cae6
 • f088c843f9731c2d45625da5e31cceb6b
 • 3da0b97daf8a55d40c9b_5a6ebb9d9a
 • 4650cfa2d955230b7a44_3bf1d9b158
 • e9234c5dc55938076148_0abc164aeb
 • 8d411c94959068ce3181_8c3a7d156d
 • 6a22ff7876348e6ad725_f4eabc12ea
 • 12c4_10677e4a0e
 • 12C3_7e297597c3
 • 12C2_7e6ec8a574
 • QUA_BGH_e72b14a945
 • PHONG_NEN_cc5687fd77
 • VN_12C1_914eb78292
 • z2265544332271_cb31f03fca39d97f6e0fb3caee6e46d3_3c10705811
 • z2262179856189_ca58761c7fc57e854fc2720c78edc875_8f0809b252
 • z2262179848535_4d42d5113e840eb559ba1e4faebed118_963fdc1f5f
 • gv_ly_0172499bed
 • gv_dia_668e5fca3f
 • gv_sinh_3fdc0d08bb
 • gv_su_db2c69f936
 • gv_van_8c7dc74707
 • hs_ly_5c6d3860c6
 • hs_dia_ba3b1dfa7d
 • hs_sinh_588308d0fc
 • hs_su_41ca1ffe38
 • hs_toan_0e1e1dab86
 • hs_van_f0e9236c90
 • z3185947593267_4318d21a063a119d40a5cb5b896ce0f1_e23c511270
 • z3186728129116_49d0afe5ec7ee5c4c98db46e073ecd20_f35e7ac68d
 • z3288602266774_68316dc84ed443e6cf05924f08bd938c_8dd987a5c8
 • z3185941394903_6199dcdea5cf824eb9147c937145ca84_e07d86e1e5
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Lịch kiểm tra học kì II năm học 2019 - 2020

II. THỜI GIAN LÀM BÀI VÀ LỊCH KIỂM TRA

1. Thời gian làm bài

Lớp

Toán

Ngữ văn

Vật lí

Hóa học

Sinh học

Tiếng Anh

Lịch sử

Địa lí

GDCD

CN

Tin

10

90 phút

90 phút

45 phút

45 phút

45 phút

45 phút

45 phút

45 phút

45 phút

45 phút

45 phút

11

90 phút

90 phút

45 phút

45 phút

45 phút

45 phút

45 phút

45 phút

45 phút

45 phút

45 phút

12

90 phút

120 phút

50 phút

50 phút

50 phút

60 phút

50 phút

50 phút

50 phút

45 phút

45 phút

2. Lịch kiểm tra

a) Lịch kiểm tra lớp 12

Ngày kiểm tra

Môn kiểm tra

Thời gian phát đề

Thời gian tính giờ

Thời gian thu bài

19/5/2020

Ngữ văn

7 giờ 30 phút

7 giờ 35 phút

9 giờ 35 phút

20/5/2020

Toán

7 giờ 30 phút

7 giờ 35 phút

9 giờ 05 phút

Tiếng Anh

9 giờ 30 phút

9 giờ 35 phút

10 giờ 35 phút

21/5/2020

Vật lí

7 giờ 30 phút

7 giờ 35 phút

8 giờ 25 phút

Hóa học

8 giờ 50 phút

8 giờ 55 phút

9 giờ 45 phút

Sinh học

10 giờ 10 phút

10 giờ 15 phút

11giờ 05 phút

22/5/2020

Lịch sử

7 giờ 30 phút

7 giờ 35 phút

8 giờ 25 phút

Địa lí

8 giờ 50 phút

8 giờ 55 phút

9 giờ 45 phút

GDCD

10 giờ 10 phút

10 giờ 15 phút

11giờ 05 phút

b) Lịch kiểm tra lớp 10, 11

Ngày kiểm tra

Lớp

Môn kiểm tra

Thời gian phát đề

Thời gian tính giờ

Thời gian thu bài

23/6/2020

11

Ngữ văn

7 giờ 30 phút

7 giờ 35 phút

9 giờ 05 phút

Vật lí

9 giờ 30 phút

9 giờ 35 phút

10 giờ 20 phút

10

Ngữ văn

13 giờ 30 phút

13 giờ 35 phút

15 giờ 05 phút

Vật lí

15 giờ 30 phút

15 giờ 35 phút

16 giờ 20 phút

24/6/2020

11

Lịch sử

7 giờ 30 phút

7 giờ 35 phút

8 giờ 20 phút

Hóa học

8 giờ 45 phút

8 giờ 50 phút

9 giờ 35 phút

10

Lịch sử

13 giờ 30 phút

13 giờ 35 phút

14 giờ 20 phút

Hóa học

14 giờ 45 phút

14 giờ 50 phút

15 giờ 35 phút

25/6/2020

11

Địa lí

7 giờ 30 phút

7 giờ 35 phút

8 giờ 20 phút

Sinh học

8 giờ 45 phút

8 giờ 50 phút

9 giờ 35 phút

10

Địa lí

13 giờ 30 phút

13 giờ 35 phút

14 giờ 20 phút

Sinh học

14 giờ 45 phút

14 giờ 50 phút

15 giờ 35 phút

26/6/2020

11

Toán

7 giờ 30 phút

7 giờ 35 phút

9 giờ 05 phút

Tiếng Anh

9 giờ 30 phút

9 giờ 35 phút

10 giờ 20 phút

10

Toán

13 giờ 30 phút

13 giờ 35 phút

15 giờ 05 phút

Tiếng Anh

15 giờ 30 phút

15 giờ 35 phút

16 giờ 20 phút

27/6/2020

11

GDCD

7 giờ 30 phút

7 giờ 35 phút

8 giờ 20 phút

Tin Học

8 giờ 40 phút

8 giờ 45 phút

9 giờ 30 phút

Công Nghệ

9 giờ 55 phút

10 giờ 00 phút

10 giờ 45 phút

10

GDCD

13 giờ 30 phút

13 giờ 35 phút

14 giờ 20 phút

Tin Học

14 giờ 40 phút

14 giờ 45 phút

15 giờ 30 phút

Công Nghệ

15 giờ 55 phút

16 giờ 00 phút

16 giờ 45 phút


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tìm kiếm

Tìm kiếm

Tin mới nhất
Liên kết website