NỀN NẾP - CHẤT LƯỢNG - THÂN THIỆN

Hoạt động của nhà trường
 • b63933f4d6b62fe876a7_deb46b4378
 • ce3ee4d10193f8cda182_61108715f8
 • 1
 • 4
 • 2
 • 5
 • 7
 • 8
 • 138f742099c8799620d9
 • c736fe6913a54e7c91a89feea926a6c775
 • ba9a22e22413efa07ced958aff9eed5a15
 • b8e340adba82f8251c004e279653e399
 • 3d6750e3d633775b1f4726e90fb18d2672
 • 5376ce05d6e3e943c816d790e1a62b8f66
 • b8fee9afcded8c31b590a7a51706c19a27
 • 8ec29ecfd5296a65280a47eba445295f13
 • 75da5e30bd5c37
 • 8e8ed9aa3be6dbb882f75da5e30dd479b
 • 46b474cebfd6518808c75da5e30e7cdc4
 • 0f958c6e945a76042f4b5da5e310682e2
 • 115b360afd12134c4a035da5e3119d597
 • 53b9fc54e460063e5f715da5e31114ca1
 • a5c1678c8ac06a9e33d15da5e31269a8c
 • c82d3723f642161c4f535da5e3148fcd2
 • d77aef16240eca50931f5da5e317b8dfd
 • e954590bdb3f3961602e5da5e31cdd49e
 • f7a6b2aac09422ca7b855da5e31d6cae6
 • f088c843f9731c2d45625da5e31cceb6b
 • 3da0b97daf8a55d40c9b_5a6ebb9d9a
 • 4650cfa2d955230b7a44_3bf1d9b158
 • e9234c5dc55938076148_0abc164aeb
 • 8d411c94959068ce3181_8c3a7d156d
 • 6a22ff7876348e6ad725_f4eabc12ea
 • 12c4_10677e4a0e
 • 12C3_7e297597c3
 • 12C2_7e6ec8a574
 • QUA_BGH_e72b14a945
 • PHONG_NEN_cc5687fd77
 • VN_12C1_914eb78292
 • z2265544332271_cb31f03fca39d97f6e0fb3caee6e46d3_3c10705811
 • z2262179856189_ca58761c7fc57e854fc2720c78edc875_8f0809b252
 • z2262179848535_4d42d5113e840eb559ba1e4faebed118_963fdc1f5f
 • gv_ly_0172499bed
 • gv_dia_668e5fca3f
 • gv_sinh_3fdc0d08bb
 • gv_su_db2c69f936
 • gv_van_8c7dc74707
 • hs_ly_5c6d3860c6
 • hs_dia_ba3b1dfa7d
 • hs_sinh_588308d0fc
 • hs_su_41ca1ffe38
 • hs_toan_0e1e1dab86
 • hs_van_f0e9236c90
 • z3185947593267_4318d21a063a119d40a5cb5b896ce0f1_e23c511270
 • z3186728129116_49d0afe5ec7ee5c4c98db46e073ecd20_f35e7ac68d
 • z3288602266774_68316dc84ed443e6cf05924f08bd938c_8dd987a5c8
 • z3185941394903_6199dcdea5cf824eb9147c937145ca84_e07d86e1e5
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kế hoạch Tổ chức kiểm tra cuối kỳ II năm học 2021 – 2022

Ngày kiểm tra

Lớp

Môn kiểm tra

Thời gian phát đề

Thời gian tính giờ

Thời gian thu bài

24/5/2022

11

Ngữ văn

7 giờ 30 phút

7 giờ 35 phút

9 giờ 05 phút

Vật lí

9 giờ 30 phút

9 giờ 35 phút

10 giờ 20 phút

10

Ngữ văn

13 giờ 30 phút

13 giờ 35 phút

15 giờ 05 phút

Vật lí

15 giờ 30 phút

15 giờ 35 phút

16 giờ 20 phút

25/5/2022

11

Lịch sử

7 giờ 30 phút

7 giờ 35 phút

8 giờ 20 phút

Hóa học

8 giờ 45 phút

8 giờ 50 phút

9 giờ 35 phút

10

Lịch sử

13 giờ 30 phút

13 giờ 35 phút

14 giờ 20 phút

Hóa học

14 giờ 45 phút

14 giờ 50 phút

15 giờ 35 phút

26/5/2022

11

Địa lí

7 giờ 30 phút

7 giờ 35 phút

8 giờ 20 phút

Sinh học

8 giờ 45 phút

8 giờ 50 phút

9 giờ 35 phút

10

Địa lí

13 giờ 30 phút

13 giờ 35 phút

14 giờ 20 phút

Sinh học

14 giờ 45 phút

14 giờ 50 phút

15 giờ 35 phút

27/5/2022

11

Toán

7 giờ 30 phút

7 giờ 35 phút

9 giờ 05 phút

Tiếng Anh

9 giờ 30 phút

9 giờ 35 phút

10 giờ 20 phút

10

Toán

13 giờ 30 phút

13 giờ 35 phút

15 giờ 05 phút

Tiếng Anh

15 giờ 30 phút

15 giờ 35 phút

16 giờ 20 phút

28/5/2022

11

GDCD

7 giờ 30 phút

7 giờ 35 phút

8 giờ 20 phút

Tin Học

8 giờ 40 phút

8 giờ 45 phút

9 giờ 30 phút

Công Nghệ

9 giờ 55 phút

10 giờ 00 phút

10 giờ 45 phút

10

GDCD

13 giờ 30 phút

13 giờ 35 phút

14 giờ 20 phút

Tin Học

14 giờ 40 phút

14 giờ 45 phút

15 giờ 30 phút

Công Nghệ

15 giờ 55 phút

16 giờ 00 phút

16 giờ 45 phút


Tập tin đính kèm
Tác giả: Trường THPT Định Thành
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tìm kiếm

Tìm kiếm

Tin mới nhất
Liên kết website